معرفی تجارت ملورین

امروزه‌ صنعت چوب یکی از مهمترین وپرتقاضاترین صنایع درسراسر دنیا به شمار می‌رود مجموعه ما کار خود راباهدف ارائه انواع فراورده های چوبی باکمترین قیمت بازار وبهترین کيفيت به سراسر ایران با۴۰ سال سابقه آغاز نموده است. شما می‌توانید چوب مورد نظر خود را باقیمت وکیفیتی که انتظار داشتید ومطابق بااستاندارد های روز دنیا را ازمرکز ماتهیه کنید.